Ze względu na dobro procesu terapeutycznego sesje odbywają się regularnie co tydzień, w wyjątkowych wypadkach możliwe jest zwiększenie częstotliwości spotkań.

Odwoływanie sesji możliwe jest najpóźniej dobę przed spotkaniem.

50 minut

Sesja indywidualna trwa 50 minut

Sesja pary lub rodziny trwa 75 minut

75 minut

Copyright © 2019