"Kiedy druga osoba cierpi, jest zagubiona, ma problemy, niepokoi się, czuje się wyobcowana, przerażona; lub kiedy ma wątpi w swoją wartość, jest niepewna swojej tożsamości, wówczas potrzebuje zrozumienia. Delikatne i wrażliwe, empatyczne towarzyszenie przynosi oświecenie i leczy. W takich sytuacjach głębokie zrozumienie jest, według mnie, najcenniejszym darem, jaki można dać drugiemu człowiekowi."

Carl Rogers

Terapia skoncentrowana na osobie została zapoczątkowana przez Carla Rogersa w latach 60-tych XX wieku. Opiera się ona na przekonaniu, że każdy z nas ma potencjał, aby sobie pomóc, aby być najlepszą możliwą wersją siebie, aby osiągnąć spokój i spełnienie. Często jednak gubimy tę umiejętność w codziennym zabieganiu, w zatroskaniu przyszłością i przeszłością, w zgiełku otaczającego świata. Terapeutka, stwarzając w gabinecie atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akceptacji oraz budując z klientem relację opartą na autentyczności i empatii, pomaga klientowi zatrzymać się w „tu i teraz”, posłuchać siebie i odnaleźć drogę. Rolą terapeutki nie jest doradzanie, kierowanie czy wskazywanie, ale towarzyszenie klientowi w odkrywaniu własnego sposobu poradzenia sobie z problemem czy trudnością.

Copyright © 2019