"W moich wczesnych latach kariery zawodowej zadawałem sobie pytanie: Jak mogę leczyć, lub wyleczyć, lub zmienić tę osobę? Teraz zadałbym pytanie inaczej: Jak mogę stworzyć relację, którą ta osoba może wykorzystać do własnego rozwoju?"

Carl Rogers

Jeśli nie miałaś dotąd doświadczeń z psychoterapią, pierwsze spotkanie z terapeutką może budzić obawy.

To naturalne: to, co nowe i nieznane może budzić lęk. Spróbuję zatem oswoić to spotkanie.

Czego się spodziewać?

Ciepłej, otwartej osoby, która z empatią wsłucha się w Twoją historię. To Ty decydujesz ile i w jakim tempie chcesz opowiedzieć. Terapeutka będzie z uwagą słuchać, zadawać pytania uściślające Twoją opowieść, upewniać się, że dobrze rozumie.

Przede wszystkim – co Cię sprowadza, co sprawiło, że podjęłaś decyzję o terapii. Czy miałeś wcześniej doświadczenia z terapią? Jakie, kiedy, jaki był ich wynik?

O co zapyta terapeutka?

Poza tym terapeutka raczej słucha niż mówi. Nie oczekuje też, że na pierwszym spotkaniu opowiesz o wszystkich swoich problemach i trudnościach; zdaje sobie sprawę, że budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wymaga czasu, empatii i akceptacji. 

Zazwyczaj przyjmuje się, że pierwsze trzy spotkania to spotkania konsultacyjne pozwalające poznać klienta i jego problem; po nich czas na podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu terapeutycznego, omówienie jego zasad, ram czasowych i celów - stworzenie kontraktu. 

Copyright © 2019